Adrenaline Hcl Sterop 0,8mg/ml Sol Inj 5 X 1 Ud

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • langs I.M. weg
 • Dosering van 10 microgram/kg
 • Indien geen verbetering optreedt, mag deze dosis na 5 à 10 minuten herhaald worden.
 • Langs I.V. weg
 • Verdunning van 1:10.000 of meer (1:100.000) van de Epinefrineoplossing
 • Aanbevolen dosering: tot 5 microgram/kg over 5 à 10 minuten. Alternatief: zie bijsluiter
 • Gebruikelijke dosering: 1 mg I.V. indien nodig te herhalen om de 3 à 5 minuten
 • De injectie wordt bij voorkeur toegediend via een perifere vene en wordt gevolgd door een " flush " met minstens 20 ml NaCl voor injectie. Hoogstrand van de arm na injectie bevordert de verdeling van het geneesmiddel in het centraal compartiment.
 • Andere toedieningswijzen: zie bijsluiter

Kinderen

 • Eerste toediening: 10 microgram/kg of 0,01 mg/kg of 0,01 ml/kg/dosis oplossing aan 1 op 1000, ongeacht de indicatie
 • Voor anafylactische shock: toediening langs intramusculaire weg.
 • Bij hartstilstand: toediening langs intraveneuze weg.
 • Aanbevolen infusiesnelheid: 0,1 à 1 microgram/kg/minuut in functie van de respons

Toedieningswijze

 • Epinefrine mag vermengd worden met 0,9 % NaCl oplossingen (isotone oplossing)
Indicatie
 • Anafylactische of anafylactoïde shock ten gevolge van een ernstige overgevoeligheidsreactie op een geneesmiddel, voedingsstof of insectenbeet (horzel, wesp, bij)
 • Hartstilstand
Contra indicatie

Gezien de spoedeisende omstandigheden in geval van hartstilstand zijn er geen contra-indicaties.In geval van ernstige allergische reactie of vermoeden daarvan alsook bij alle andere spoedomstandigheden moet de arts bij de keuze van de toe te dienen of voor te schrijven medicatie rekening houden met de risico-batenverhouding.Injectie van Epinefrine is tegenaangewezen bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, zoals organisch hartlijden, hartdilatatie, aritmie, coronaire insufficiëntie, organisch hersenlijden, cerebrale arteriosclerose.Injectie van Epinefrine is ook tegenaangewezen in de volgende gevallen:• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen;• Patiënten met hypertensie, hyperthyroïdie of gesloten-hoekglaucoom;• Algemene anesthesie met gehalogeneerde koolwaterstoffen of met cyclopropaan (omwille van mogelijk levensbedreigende ventrikelaritmieën);• Cardiogene shock (omdat Epinefrine de zuurstofnood van het myocard vergroot);• Circulatoire collaps of hypotensie veroorzaakt door fenothiazines (omwille van risico van paradoxaal effect);• Bloeding door ruptuur van een groot bloedvat (hemorragische shock) of traumatische shock.

Details
CNK2585800
FabrikantenSterop group
MerkenSterop
Breedte81 mm
Lengte109 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid5
Bijsluiter