Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vermylen

Leo Kempenaersstraat 7

2223 Schriek

Hoofdapotheker: Valerie Storms

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0420 633 867

Machtigingsnummer APB: 123501

Telefoonnummer: 015 23 33 70

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.